PK2

ปรีแอมป์ PK2

คุณสมบัติ
 • ปรีแอมป์อีควอไลเซอร์คาราโอเกะ 4 แบนด์ เลือกปรับบูสหรือคัทเสียงเพลง ได้ 4 ความถี่ 50 Hz, 200 Hz, 2 KHz,15 KHz
 • อินพุท : 2 ชุด CD และ AUX เลือกโหมดอัตโนมัติ ปกติเป็นโหมด CD เปลี่ยนเป็นโหมด AUX อัตโนมัติ เมื่อเสียบแจ็ค Phone 3.5m.m. (Audio R+L and Video Input)
 • ดิจิตอลแอ็คโค Delay Time : 200 ms
 • ความถี่ Sub Output : 30 Hz – 300 Hz
 • ปุ่มปรับแต่งเป็นแบบ POP UP : กดเก็บปุ่มเมื่อปรับแต่งเสียงแล้วเสร็จ
 • ปุ่ม UTAOKE : กดเลือกเฉพาะเสียงดนตรี ใช้ได้กับเฉพาะแผ่น VCD
 • บูส/คัท แต่ละความถี่ได้ : +-12 dB
 • เอาท์พุท :1 วิดีโอ อินพุท ร่วมอยู่กับ AUX Input 3.5m.m.Phone Plug 2 ไมโครโฟน อินพุทผ่านกล่องไมโครโฟน 3 ชุดเสียง Front, Rear และ Sub Output
 • ตอบสนองความถี่ : 10 Hz -30 KHz (-1 dB)
 • สัญญาณเอาท์พุทสูงสุด : 7 โวลท์ RMS
 • ค่า S/N Ratio : 90 dB Ref @ 1V Input
 • สีไฟ : น้ำเงิน
 • ค่า T.H.D. : 0.05 %
 • แหล่งจ่ายไฟ : 11- 15 โวลท์ดีซี ขั้วลบกราวด์