Q-50HL

                                                     

Q-50HL

อุปกรณ์ลดระดับความแรงของสัญญาณแบบพาสซีพ

ทำหน้าที่เป็น Hi Level to Low Level ลดสัญญาณจากสายลำโพงของ Head Unit ลงให้เหมาะสม เพื่อป้อนให้กับ ปรีแอมป์ โปรเซสเซอร์ หรือ
เพาเวอร์แอมป์ และ ยังสร้างไฟรีโมทเพื่อไปคอนโทรลเพาเวอร์แอมป์ ให้อีกด้วย

 

คุณสมบัติ
  • Input : 2 แชลแนล
  • Remote Out : 12 โวลท์ 150 มิลลิแอมป์
  • Output : 2 แชลแนล
  • ตอบสนองความถี่: 20Hz - 20KHz
  • Hi Level Inputสูงสุด : 20 โวลท์
  • T.H.D. : 0.05%
  • สัญญาณOutputสูงสุด : 4 โวลท์
  • S/N : 80dB
  • Auto Turn On : DC Sense